Print
Hits: 1758

Нормативно-правовые документы:

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З (статья 23)
Статья 23. Структура учреждения образования

1. Учреждения образования могут иметь в своей структуре обособленные подразделения и структурные подразделения.
 
2. К обособленным подразделениям учреждения образования относятся филиал, представительство, иное обособленное подразделение.
 
3. К структурным подразделениям учреждения образования относятся библиотека, общежитие, учебно-опытный участок (хозяйство), производственная (учебно-производственная) мастерская, лаборатория, научно-исследовательская часть (сектор, отдел), институт без права юридического лица, факультет, факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, кафедра, центр, учебно-методическое управление (часть, отдел), отделение, учебное хозяйство, учебный полигон, автодром, ресурсный центр, пункт коррекционно-педагогической помощи, учебно-консультационный пункт, учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации, центр допризывной подготовки, детский социальный приют, специальное отделение, центр профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития, иные структурные подразделения.
 
4. Структурное подразделение может создаваться как обособленное подразделение.
 
5. Учреждения образования формируют свою структуру в соответствии с законодательством, их уставами. 
 
Положение об учреждении общего среднего образования (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 283 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012, № 42, №8/25102))
 
Глава 2. Структура ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі
 
15. Установа агульнай сярэдняй адукацыі можа мець у сваёй структуры адасобленыя падраздзяленні і структурныя падраздзяленні.
16. Да адасобленых падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыi адносяцца філіял, прадстаўніцтва, іншае адасобленае падраздзяленне, якія ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўствам.
17. Да структурных падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыі адносяцца бібліятэка, інтэрнат, аддзяленне, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, вучэбна-кансультацыйны пункт, вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка), рэсурсны цэнтр, вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбінат працоўнага навучання і прафесіянальнай арыентацыі, цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі, лагер, іншыя структурныя падраздзяленні.Структурнае падраздзяленне можа стварацца як адасобленае падраздзяленне.
 
Структурныя падраздзяленні ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, статутам установы агульнай сярэдняй адукацыi, палажэннем аб адпаведным структурным падраздзяленні, якое зацвярджаецца кіраўніком установы агульнай сярэдняй адукацыі.
18. Установа агульнай сярэдняй адукацыі, за выключэннем школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў (далей – школа-інтэрнат), гімназіі-інтэрната, санаторнай школы-інтэрната, вячэрняй школы, ясляў-сада – пачатковай школы, дзіцячага сада – пачатковай школы, міжшкольнага вучэбна-вытворчага камбіната працоўнага навучання і прафесіянальнай арыентацыі (далей – міжшкольны вучэбна-вытворчы камбінат), міжшкольнага цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі, можа мець у сваёй структуры інтэрнат.
19. Для арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, што забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, у структуры базавай школы – каледжа мастацтваў, сярэдняй школы – каледжа мастацтваў, гімназіі – каледжа мастацтваў можа стварацца аддзяленне. Гэтае структурнае падраздзяленне ствараецца і ажыццяўляе дзейнасць у адпаведнасці з Палажэннем аб ўстанове сярэдняй спецыяльнай адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня 2011 г. № 106 «О некоторых вопросах среднего специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 107, 8/24152).
20. Вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка) – структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, што ствараецца з мэтай забеспячэння: правядзення практычных работ па асновах і тэхналогіі вырошчвання раслін у адпаведнасці з вучэбнай праграмай вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне»;
вырошчвання жывёл, назірання за іх ростам і развіццём у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі факультатыўных заняткаў;
рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі па эколага-біялагічным профілі;
правядзення навукова-даследчых вопытаў па заданнях навуковых і сельскагаспадарчых арганізацый;
грамадска карыснай працы і практыкі.
21. У залежнасці ад прадмета, мэт і задач дзейнасці ў структуры вучэбна-вопытнага ўчастка (гаспадаркі) могуць стварацца наступныя падраздзяленні:
ахаванага грунту – для вырошчвання агародніны, кветкава-дэкаратыўных і пакаёвых раслін, расады, размнажэння пладова-ягадных і дэкаратыўных раслін у цяпліцах, парніках, на ўцепленым грунце;
па вырошчванні сельскагаспадарчых культур – для вырошчвання па сістэме севазвароту гародніны, бульбы, садавіны, пладова-ягадных культур і іншых сельскагаспадарчых культур і раслін, расады кветкава-дэкаратыўных раслін;
па вырошчванні пладова-ягадных і дэкаратыўных культур – для вырошчвання саджанцаў пладовых і дэкаратыўных дрэў, ягадных і дэкаратыўных кустарнікаў;
дэндралагічнае – для стварэння калекцый дрэвавых і куставых раслін;
заалагічнае – для стварэння кутка жывой прыроды, што таксама можа ўключаць трусятнік, птушнік, пчальнікі і іншыя аб’екты жывёлагадоўлі;
калекцыйнае – для вырошчвання і стварэння калекцый раслін сартоў сельскагаспадарчых, кветкава-дэкаратыўных і сістэматычных груп раслін, распаўсюджаных лекавых раслін;
па вырошчванні кветкава-дэкаратыўных раслін – для вырошчвання аднагадовых, двухгадовых, шматгадовых кветкава-дэкаратыўных раслін, планіроўкі азелянення тэрыторыі ўстановы адукацыі і вывучэння асноў ландшафтнага дызайну;
экалагічнае – для стварэння экалагічнай сцежкі з мэтай вывучэння разнастайнасці навакольнага асяроддзя.
Для ажыццяўлення дзейнасці вучэбна-вопытнага ўчастка (гаспадаркі) установе агульнай сярэдняй адукацыі могуць прадастаўляцца зямельныя ўчасткі ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб зямлі.
22. Рэсурсны цэнтр – структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, дзе канцэнтруюцца матэрыяльна-тэхнічныя, педагагічныя і інфармацыйныя рэсурсы з мэтай іх эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання для інавацыйнага развіцця ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі раёна (горада).
23. Асноўныя задачы рэсурснага цэнтра:
стварэнне медыятэкі, фарміраванне яе фонду сучаснымі вучэбнымі і іншымі выданнямі і забеспячэнне доступу да іх праз камп’ютарныя сеткі, уключаючы глабальную камп’ютарную сетку Інтэрнэт;
удзел у вопытнай праверцы вучэбных выданняў, экспертызе сродкаў навучання, неабходных для рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі;
арганізацыя і правядзенне канферэнцый, семінараў, практыкумаў і іншых мерапрыемстваў для педагагічных работнікаў;
арганізацыя і правядзенне вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў;
арганізацыя і правядзенне кансультацый для педагагічных работнікаў па пытаннях правядзення вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў з выкарыстаннем адпаведных рэсурсаў рэсурснага цэнтра.
24. Вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбінат працоўнага навучання і прафесіянальнай арыентацыі (далей – вучэбна-вытворчыя аб’екты) як структурныя падраздзяленні ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ствараюцца з мэтай ажыццяўлення навучання і выхавання па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне» на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, арганізацыі грамадска карыснай працы, рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых).
Дзейнасць вучэбна-вытворчых аб’ектаў у частцы ажыццяўлення адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Працоўнае навучанне», правядзення факультатыўных заняткаў у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі факультатыўных заняткаў па асновах выбару прафесіі (далей – дапрафесіянальная падрыхтоўка), арганізацыі грамадска карыснай працы, рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) вызначаецца ў адпаведнасці з главой 14 дадзенага Палажэння.
25. Цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі як структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ствараецца з мэтай ажыццяўлення навучання і выхавання па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка» на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, ваенна-патрыятычнага выхавання вучняў і падрыхтоўкі іх да службы ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь, іншых войсках і воінскіх фарміраваннях Рэспублікі Беларусь.
Дзейнасць цэнтра дапрызыўнай падрыхтоўкі ў частцы ажыццяўлення адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка», правядзення факультатыўных заняткаў у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі факультатыўных заняткаў ваенна-патрыятычнай накіраванасці вызначаецца ў адпаведнасці з главой 15 дадзенага Палажэння.
26. Для арганізацыі выхаваўчага працэсу пры рэалізацыі праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу ў аздараўленні, ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, за выключэннем вячэрніх школ, можа стварацца лагер.
27. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ствараюцца сацыяльна-педагагічная і псіхалагічная службы, якія дзейнічаюць у адпаведнасці з заканадаўствам.
 
Положение об учреждени дошкольного образования (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012, № 10, №8/24654)
 
Глава 4. Структура учреждения дошкольного образования
 
40. Учреждение дошкольного образования определяет структуру в соответствии со своими задачами и функциями.
Структура учреждения дошкольного образования формируется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом учреждения.
41. Учреждение дошкольного образования может иметь в своей структуре обособленные подразделения и структурные подразделения.
Обособленное подразделение учреждения дошкольного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом учреждения дошкольного образования.
К структурным подразделениям учреждения дошкольного образования относятся:
пункт коррекционно-педагогической помощи;
ресурсные центры по различным направлениям деятельности (физкультурно-оздоровительный, эстетический, компьютерный и другие);
иные структурные подразделения.
42. Для организации обучения и воспитания по соответствующей образовательной программе, а также оздоровления воспитанники объединяются в группы:
общего назначения:
первого раннего возраста (до одного года);
второго раннего возраста (от одного года до двух лет);
первую младшую (от двух до трех лет);
вторую младшую (от трех до четырех лет);
среднюю (от четырех до пяти лет);
старшую (от пяти до семи лет);
разновозрастную (от одного года до семи лет);
санаторные:
первого раннего возраста (до одного года);
второго раннего возраста (от одного года до двух лет);
первую младшую (от двух до трех лет);
вторую младшую (от трех до четырех лет);
среднюю (от четырех до пяти лет);
старшую (от пяти до семи лет);
разновозрастную;
интегрированного обучения и воспитания;
специальные группы для детей с особенностями психофизического развития (далее, если не установлено иное, – группы).
43. В учреждении дошкольного образования группы кратковременного пребывания (вечерние группы, группы выходного дня, сезонные и игровые площадки и другие) функционируют по гибкому режиму с учетом графика и сезонности работы законных представителей воспитанников.
В группах кратковременного пребывания возможно совместное пребывание воспитанников и их законных представителей.
44. При наличии условий и отсутствии потребности в местах для детей раннего и дошкольного возраста по решению местных исполнительных и распорядительных органов обучение и воспитание учащихся первых классов учреждений общего среднего образования могут быть организованы на базе учреждения дошкольного образования.
При этом учащиеся первых классов входят в состав группы, которая включена в структуру учреждения дошкольного образования.
Образовательный процесс в первых классах осуществляют педагогические работники учреждения общего среднего образования, во внеучебное время с учащимися первых классов работают педагогические работники учреждения дошкольного образования.
В период каникул учащиеся первых классов, размещенных на базе учреждения дошкольного образования, имеют право посещать учреждение дошкольного образования.
 
Положение о специальной общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной школе-интернате) (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 30.01.2012 г., № 12, 8/24653))
 

ГЛАВА 2 СТРУКТУРА СПЕЦЫЯЛЬНАЙ ШКОЛЫ

14. Спецыяльная школа можа мець у сваёй структуры адасобленыя падраздзяленні і структурныя падраздзяленні.
15. Да адасобленых падраздзяленняў спецыяльнай школы адносяцца філіял, прадстаўніцтва, іншае адасобленае падраздзяленне, якія ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
16. Да структурных падраздзяленняў спецыяльнай школы адносяцца бібліятэка, аддзяленне, вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка), рэсурсны цэнтр, вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, іншыя структурныя падраздзяленні.
Вучэбна-вопытныя ўчасткі (гаспадаркі), вытворчыя (вучэбна-вытворчыя) майстэрні ствараюцца з мэтай арганізацыі працоўнага навучання, а таксама рэалізацыі адукацыйнай праграмы падрыхтоўкі рабочых (служачых). Вучэбныя (вучэбна-вытворчыя) майстэрні спецыяльнай школы забяспечваюцца абсталяваннем і інструментам са спецыяльнымі прыстасаваннямі, якія папярэджваюць траўматызм і дазваляюць пераадольваць сенсарныя і рухальныя парушэнні навучэнцаў.
17. Структурныя падраздзяленні ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дадзеным Палажэннем, статутам спецыяльнай школы, палажэннем аб адпаведным структурным падраздзяленні, якое зацвярджаецца кіраўніком спецыяльнай школы.
Структурнае падраздзяленне можа стварацца як адасобленае падраздзяленне.
18. Спецыяльная агульнаадукацыйная школа можа мець у сваёй структуры інтэрнат.
Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодежи (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 149 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 18.10.2011 г., № 116, 8/24261))
8. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи может иметь в своей структуре обособленные подразделения и структурные подразделения.

9. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи может иметь в своей структуре следующие структурные подразделения: отделы, отделения, секторы, лаборатории, учебно-опытные участки и иные структурные подразделения.
10. В целях социальной адаптации обучающихся и оптимизации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей и молодежи могут создаваться социально-педагогическая и психологическая службы.

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 105 «О внесении изменений в выпуск 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 25.05.2012 г., 8/25857)
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ
Должностные обязанности.
Руководит деятельностью ресурсного центра учреждения образования в целях реализации образовательных программ, программ воспитания. Обеспечивает широкий доступ к информационным ресурсам всем категориям пользователей учреждения образования и ряда учреждений образования. Ведет процесс комплектования ресурсного центра современным оборудованием, нормативной и технической документацией, электронными и печатными ресурсами, обеспечения сырьем, материалами, другими средствами обучения в соответствии с направлением образовательной деятельности, контролирует их техническое состояние. Создает условия для рационального использования оборудования ресурсного центра. Организует заключение договоров с учреждениями образования, направляющими обучающихся на обучение в ресурсный центр. Организует ученические места обучающихся, рабочие места мастеров производственного обучения, других педагогических работников в соответствии с нормативными требованиями. Организует разработку и утверждение инструкционных и технологических карт, разработку учебных программ по обучению в ресурсном центре, графиков загрузки ресурсного центра, расписания учебных занятий. Обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися и педагогическими работниками правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, организует работу по созданию необходимых для них социально-бытовых условий, обеспечивает ведение учебной документации, организует учет успеваемости обучающихся, контролирует посещаемость учебных занятий. Обеспечивает работу по организации и проведению производственного обучения учащихся, прохождения стажировки педагогическими работниками учреждений образования, осуществлению производственной деятельности, 15 выполнению хозяйственных работ. Изучает и обобщает передовой опыт по организации образовательного процесса, вносит предложения по его совершенствованию, внедрению новых педагогических технологий, передовых приемов и методов труда. Содействует апробации и внедрению в образовательный процесс научно-методического обеспечения, тренажеров, оборудования, других средств обучения. Прогнозирует перспективы работы, направленной на повышение профессионального мастерства педагогических работников. Взаимодействует с учебно- методическими объединениями в сфере образования. Ведет необходимую отчетную документацию.
Должен знать: Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и материалы по вопросам образования, правам ребенка; учебные планы и учебные программы, инструкции и методики по производственному обучению, учебному предмету (учебной дисциплине); технологию и организацию производственных процессов; технику и оборудование, правила и нормы их эксплуатации, проведение текущего ремонта; основы экономики, педагогики, возрастной психологии и физиологии; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Квалификационные требования. Высшее образование по профилям ”Педагогика“, ”Педагогика. Профессиональное образование“ или высшее образование и переподготовка по профилям ”Педагогика“, ”Педагогика. Профессиональное образование“, стаж работы в должностях педагогических работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению деятельности ресурсного центра, не менее 2 лет.